Ko‘zi zaiflar uchun

Zanglamas quvurlar va ovoz so'ndirish tizimlari

+998 (95) 200-01-45

Заказать звонок

Andijon viloyati,
Asaka tumani,
Vokzal ko'cha 1

Aksiyadorlar

Наименование юридического лица
и Ф.И.О. физического лица
Доля в уставном капитале эмитента
Доля в процентах Количество в штуках
АК «Узавтосаноат» 98,82 127 581
Прочие акционеры 1,18 9 077